เรามีแมวพันธุ์แท้ที่รับประกันด้วย:

 1. เราเป็นเจ้าของแมวโดยชอบตามกฎหมาย
 2. แมวของเราได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
 3. แมวของเรามีสุขภาพที่ดี
 4. แมวจะต้องมีอายุ 8 สัปดาห์ก่อนจะจำหน่ายได้
 5. เราสามารถส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ

ผู้เลี้ยงจะต้องรับผิดชอบดังนี้:

 1. เมื่อได้รับแมวแล้ว จะต้องพาไปตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุด
 2. หากพบปัญหาสุขภาพต้องรีบแจ้งทางเราทันที
 3. ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นหลับจาก 30 วัน ถือว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา และจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. ผู้ซื้อต้องชำระค่าจัดส่งเองทั้งหมด
 5. หากคุณตกลงซื้อโดยที่ไม่ได้มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มก่อน คุณจะต้องยอมรับบนพื้นฐานของภาพและข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดเตรียมโดยเราก่อนที่จะขาย
 6. ทางฟาร์มไม่รับคืนแมวที่ซื้อไปแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
Siamese cats for sale Thailand